O firmie Kancelaria Doradztwa Podatkowego Joanna Zwierzyńska sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej

kobieta licząca na kalkulatorze

Nasza kancelaria działa od 1997 roku, a w obecnej formie prawnej, pod firmą Kancelaria Doradztwa Podatkowego Joanna Zwierzyńska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, od 2008 roku. Siedzibą kancelarii jest Dąbrowa Górnicza. Spółka jest wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.
Dzięki świadczeniu usług przez doradcę podatkowego, radcę prawnego oraz wykwalifikowany personel nasi klienci mogą liczyć na wysoki standard obsługi.

Zakres działalności

 W ramach działalności kancelarii oferujemy usługi prowadzenia ksiąg handlowych, księgowości uproszczonej -podatkowa książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany.
Sporządzamy rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT, podatku od spadków i darowizn i innych.
Prowadzimy dokumentację kadrową i płacową związaną z umowami o pracę oraz umowami cywilnoprawnymi.


Doradzamy na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie wyboru formy prawnej i formy opodatkowania. Sporządzamy opinie i analizy w zakresie prawa podatkowego.
Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością zarówno przed organami administracji podatkowej, zakładem ubezpieczeń społecznych, jak i przed sądami.