Reprezentowanie podatnika

Podejmujemy się reprezentowania podatników przed organami administracji państwowej oraz sądowej.

Zajmujemy się:

  • reprezentacją naszych klientów w czasie kontroli podatkowej i w czasie innych czynności dokonywanych przez organy podatkowe i ZUS,
  • reprezentacją podatnika przed Sądami Administracyjnymi,
  • sporządzaniem odwołania od decyzji organów podatkowych, skarg do sądów administracyjnych,
  • sporządzaniem wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
  • przygotowywaniem odpowiedzi na zalecenia pokontrolne i protokoły kontroli.

kobieta i mężczyzna prowadzą spotkanie biznesowe

Kto może reprezentować podatnika przed organami administracyjnymi?

Uprawnienia doradcy podatkowego i radcy prawnego umożliwiają nam reprezentowanie Państwa w sprawach toczących się przed organami administracji państwowej oraz sądami administracyjnymi w zakresie udzielonego nam pełnomocnictwa.