Księgowość uproszczona – Dąbrowa Górnicza

Księgowość uproszczona to sposób na prowadzenie ewidencji finansowej, który pozwala na usprawnienie procesów administracyjnych i kontrolnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ramach księgowości uproszczonej wykonujemy działania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych.

Księgowość uproszczona stanowi odpowiedni sposób na prowadzenie ewidencji finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, ewidencji VAT sprzedaży i zakupów, a także sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych, to kluczowe elementy tego procesu. Dzięki uproszczonej księgowości, przedsiębiorcy mogą skupić się na głównym celu swojej działalności - generowaniu zysków - jednocześnie dbając o prawidłowe rozliczenia podatkowe.

dokumenty księgowe i kalkulator

Dla kogo przeznaczona jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, które nie przekroczyły rocznych przychodów w wysokości 2 000 000 euro. Należą do nich:

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie.

 

Uproszczona forma księgowości niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, taki rodzaj rachunkowości pozwala na oszczędność czasu i zasobów finansowych przedsiębiorcy. Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z dużą ilością obowiązków i odpowiedzialności, takich jak prowadzenie ewidencji i dokumentacji, sporządzanie sprawozdań finansowych czy kontrola kosztów. W przypadku księgowości uproszczonej, te obowiązki są znacznie zredukowane, co pozwala przedsiębiorcom skupić się na rozwijaniu swojej firmy.

Ponadto, księgowość uproszczona może przynieść także konkretne korzyści finansowe. Przedsiębiorcy korzystający z tego rozwiązania nie mają obowiązku utworzenia rezerwy kapitałowej oraz innych rezerw finansowych, co może ułatwić planowanie przyszłych inwestycji.

Wreszcie, warto zauważyć, że księgowość uproszczona to również większa elastyczność w zarządzaniu finansami firmy. Umożliwia to szybsze podejmowanie decyzji i lepsze dostosowanie działalności gospodarczej do zmieniających się warunków rynkowych.

Korzystanie z uproszczonej formy księgowości nie zwalnia jednak przedsiębiorców z przestrzegania pewnych przepisów prawa podatkowego oraz spełnienia określonych obowiązków. Przede wszystkim, firmy korzystające z tego rozwiązania muszą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, która pozwala na kontrolowanie działalności finansowej oraz osiąganych wyników.

 

Dokumentacja w księgowości uproszczonej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej niesie za sobą wiele obowiązków, w tym również konieczność prowadzenia odpowiedniej dokumentacji księgowej. Wśród różnych form rachunkowości, które stosują polscy przedsiębiorcy, często wybierana jest tzw. księgowość uproszczona. Pozwala ona na prowadzenie spraw finansowych firmy w prostszy i mniej czasochłonny sposób. Dokumentacja, jaka jest wymagana w prowadzeniu księgowości uproszczonej:

 • książka przychodów i rozchodów – podatek progresywny lub liniowy,
 • ewidencja przychodów – ryczałt,
 • rejestr VAT zakupu i sprzedaży,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia.

Prowadzenie dokumentacji w księgowości uproszczonej wymaga od przedsiębiorców systematyczności oraz starannego rejestrowania informacji dotyczących finansów firmy. Zastosowanie się do wymagań prawnych pozwala na utrzymanie porządku w rachunkowości, co z kolei umożliwia prawidłowe rozliczanie podatków oraz kontrolowanie stanu majątkowego przedsiębiorstwa.
Nasza firma świadczy wiele usług z zakresu doradztwa podatkowego, reprezentowania klienta, prowadzenia dokumentacji księgowej, a także obsługi kadrowo-płacowej. Zapraszamy do Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Dąbrowie Górniczej!